หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายจักรพงษ์ หงษ์วิเศษ

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่88 ม.3 บ้านโคกสระ ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์064-5475746

อีเมล

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง