หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน

กองช่าง

 • thumbnail

  นายวินัย ทับอุดม

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายพงษ์ณุรัตน์ นิตย์ใหม่

  นายช่างโยธา ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายประกาศิต เคนน้ำเที่ยง

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายเกียรติศักดิ์ เรืองประโคน

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายพงษ์พัฒน์ เกาเเกกูล

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายประเชิญ นิกขุนทด

  คนงานทั่วไป

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง