หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน

กองช่าง

 • thumbnail

  สิบตำรวจโทเซนต์ กะรัตน์

  ปลัด อบต.รักษาราชการเเทน ผอ.กองช่าง

  080-9506332

 • thumbnail

  นายประกาศิต เคนน้ำเที่ยง

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

  080-1912697

 • thumbnail

  นายนิคม เสาวพันธ์

  นายช่างโยธา

  089-8442689

 • thumbnail

  นายประเชิญ นิกขุนทด

  คนงานทั่วไป

  081-3048770

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง