หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน

กองคลัง

 • thumbnail

  สิบตำรวจโทเซนต์ กะรัตน์

  ปลัด อบต.รักษาราชการเเทน ผอ.กองคลัง

  080-9506332

 • thumbnail

  นางวิภารัตน์ จีนชาติ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

  093-5575595

 • thumbnail

  นางนิตยา การะเกตุ

  เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

  098-6184030

 • thumbnail

  นางสาวจิณณ์พัชร์ เศิกศิริ

  นักวิชาการเงินเเละบัญชี

  099-4324499

 • thumbnail

  นางสาวปิยวรรณ สวัสดิ์วงศ

  คนงานทั่วไป

  064-1793641

 • thumbnail

  นางสาวธีรารัตน์ ศรีณรงค์

  คนงานทั่วไป

  095-7163248

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง