หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวนุชวรา รัฐสมุทร

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางวิภารัตน์ จีนชาติ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางนิตยา การะเกตุ

  เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

 • thumbnail

  ว่าง

  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวกรองกาญจน์ การะเกตุ

  ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวปิยวรรณ สวัสดิ์วงศ

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวธีรารัตน์ ศรีณรงค์

  คนงานทั่วไป

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง