หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  ว่าง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางสำเนียง แก้วอำไพ

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวนุชวรา รัฐสมุทร

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางวารุณี สุวรรณลาส

  ผอ. กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายวินัย ทับอุดม

  ผอ.กองช่าง