หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  สิบตำรวจโท เซ็นต์ กะรัตน์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  080-9506332

 • thumbnail

  สิบตำรวจโืท เซนต์ กะรัตน์

  ปลัด อบต. รักษาราชการเเทน ผอ.กองคลัง

  080-950-6332

 • thumbnail

  สิบตำรวจโทเซนต์ กะรัตน์

  ปลัด อบต.รักษาราชการเเทน ผอ.กองช่าง

  080-950-6332

 • thumbnail

  นางสำเนียง แก้วอำไพ

  หัวหน้าสำนักปลัด

  097-3325417

 • thumbnail

  นางวารุณี สุวรรณลาส

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  091-0147929

 • thumbnail

  นายอนุชา จูกูล

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  098-4036138

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง