หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  ว่าง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางสาวนุชวรา รัฐสมุทร

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายวินัย ทับอุดม

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นางสำเนียง แก้วอำไพ

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางวารุณี สุวรรณลาส

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นายอนุชา จูกูล

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง