หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายจักร์พงษ์ หงษ์วิเศษ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายประทีป เพ็ญเดิมพันธ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายธนากร ฉ่ำโสลฬ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายสมหวัง พุทธิชาติ

  เลขานายก