หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายจักรพงษ์ หงษ์วิเศษ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  สายด่วน 093-501-8855

 • thumbnail

  นายประทีป เพ็ญเดิมพันธ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  สายด่วน 0819767458

 • thumbnail

  นายธนากร ฉ่ำโสลฬ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  สายด่วน 0862541094

 • thumbnail

  นายสมหวัง พุทธิชาติ

  เลขานายก
  สายด่วน 0810678396