หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายจักรพงษ์ หงษ์วิเศษ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  064-5475746

 • thumbnail

  นายธนากร ฉ่ำโสลฬ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  086-2541094

 • thumbnail

  นางวรรณา ดวงมาลา

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  091-8346898

 • thumbnail

  นางคนิตา กระพันธ์

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  084-1085528

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง