หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายวีระชน ดวงมาเกิด

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน

  098-1233010

 • thumbnail

  นายอนันต์ เนือนสกุล

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน

  064-2148109

 • thumbnail

  นางดวงฤดี โพธิ์กลาง

  ส.อบต.ม.1

  098-9898832

 • thumbnail

  นางสาวประภาพร พรหมโสฬล

  ส.อบต.ม.2

  098-2692732

 • thumbnail

  นายอุทิศ มุขประดับ

  ส.อบต. ม.3

  086-26366540

 • thumbnail

  นายสุพล ชูชาติ

  ส.อบต. ม.5

  080-0370806

 • thumbnail

  นายจรูญ กองสกุล

  ส. อบต. ม่. 6

  065-0632884

 • thumbnail

  นายศักดิ์ดา กองสกุล

  ส.อบต. ม.7

  063-7635640

 • thumbnail

  นายไพรัตน์ วิชัยกุล

  ส.อบต. ม.8

  098-6179931

 • thumbnail

  นางสางชาลินี หลุมเเก้ว

  ส.อบต. ม.9

  098-1593827

 • thumbnail

  นายประนอม เเทนวงศ์

  ส.อบต. ม.11

  089-9282114

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง